top of page

Ruiny kościoła z parkiem w Gębicach

Kościółek pochodzi z XV wieku. W 1770 roku został gruntownie odbudowany a następnie w roku 1921 powiększony przez dobudowaną kaplicę. Po lewej stronie ołtarza znajdowało się wejście do starej krypty, a po prawej przejście do nowej krypty. Nowa krypta została dobudowana w 1921 roku. Drewniane empory znajdowały się po lewej i prawej stronie pomieszczenia kościelnego. Naprzeciwko ołtarza znajdowała się empora z organami. Po wojnie organy zostały przeniesione do kościoła w Starosiedlu.

Pomnik ofiar obozu w Gębicach

W okresie II wojny światowej zlokalizowano w Gębicach latem 1939 r. obóz jeniecki Stalag III B Furstenberg - Filia Amtitz. Obóz istniał w latach 1938 - 1943. Początkowo więźniami było kilkudziesięciu jeńców czeskich, a po kampanii wrześniowej 1939 r. zaczęto tu osadzać Polaków, głównie jeńców wojennych. W jednym z transportów przybyła do obozu 100 osobowa grupa duchownych. Więźniem obozu był przez 3 miesiące przejściowo Maksymilian Maria Kolbe. Dnia 28 września 1939 roku, Święty Maksymilian Kolbe wypowiedział na terenie Gębic słowa proroctwa do współinternowanych:

Drogie dzieci, zobaczycie, że tu jeszcze będzie Polska

W listopadzie 1939 r. obóz przeniesiono z zabudowań majątku na pola na zachód od wsi, gdzie ustawiono namioty otoczone drutem kolczastym. W obozie więziono 20-25 tysięcy więźniów. W następnych miesiącach niektórych więźniów świeckich oraz duchownych przewieziono do obozu w Ostrzeszowie. W maju 1940 r. rozpoczęto akcję zwalniania więźniów z obozu i kierowania ich do przymusowej pracy. Po likwidacji obozu, w połowie 1940 r. powstał w tym miejscu obóz przejściowy, do którego przywożono więźniów z różnych krajów Europy i kierowano ich następnie do pracy przymusowej.

Rodzinny Park Linowy w Jeziorach Wysokich

Zapraszamy do Rodzinnego Parku Linowego w Jeziorach Wysokich koło Brodów. Do zaoferowania mamy trzy trasy w parku:

  • Mały Tarzan na ok. 1,5-2 metrach wysokości w pełnej kolorowej asekuracji siatkowej kończącej się zjazdem na ślizgawce; trasa liczy 10 przeszkód.

  • Zielona, na wysokości ok. 3 metrów, dla osób powyżej 110cm wzrostu,  liczącą 14 przeszkód.

  • Niebieska, na wysokości ok. 5 metrów, dla osób powyżej 150cm wzrostu liczącą 16 przeszkód.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich funkcjonuje w strukturze Nadleśnictwa Lubsko w zasięgu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Został oficjalnie otwarty 30 czerwca 1998 r. Ośrodek jest miejscem edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa, jak też miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów.

Ruiny kościoła Farnego w Gubinie

Do najbardziej okazałych budowli w Gubinie należą bez wątpienia ruiny kościoła farnego. Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z 1324 roku, a więc z okresu największego rozkwitu handlowego miasta. Budowlę wzniesiono w stylu romańskim, w formie trójnawowej bazyliki. Po zniszczeniach wywołanych czternastowiecznymi trzęsieniami ziemi, budowlę rozebrano, zaś na jej miejscu rozpoczęto wznoszenie nowego gotyckiego kościoła. Prace trwały bardzo długo, a ostatecznego kształtu budowla nabrała w 1844 roku. Podczas II wojny światowej kościół uległ prawie całkowitemu zniszczeniu. W latach późniejszych, mimo starań władz miejskich, nie udało się przywrócić dawnej świetności obiektu, który w latach 70-tych zabezpieczony został jako trwała ruina. Dziś imponująca bryła kościoła przyciąga swym urokiem i potęgą uwagę przybywających do Gubina gości.

Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie

Lubuskie Muzeum Wojskowe swoje korzenie wywodzi z Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, lecz swoją historię rozpoczęło po przejęciu
w 1978 roku zdewastowanego pałacu w miejscowości Drzonów...
Prace adaptacyjne i remontowe trwały do 1985 roku, w którym oficjalnie otwarto nową placówkę muzealną. Jednak eksponaty napływały już od samego początku. Pierwszymi z nich stały się już w 1978 roku czołg średni T-34/85, śmigłowiec SM-2 oraz samolot bombowy Ił-28...

Skansen w Ochli

Na obszarze 13 ha zgromadzono i objęto ochroną ponad 60 zabytkowych obiektów architektury wiejskiej (wśród nich dwa unikatowe: wieża winiarska z XVIII w. z Budachowa i najstarszy w Polsce drewniany obiekt mieszkalny z Potrzebowa datowany na 1675 rok)

Park Mużakowski

Park Mużakowski, inaczej Park Muskau, która to nazwa jest jego nazwą historyczną, został założony w 1. połowie XIX w. Twórcą parku – pomysłodawcą i autorem koncepcji – był pruski arystokrata, właściciel lokalnych dóbr, książę Hermann von Pückler-Muskau. To jedno z najrozleglejszych historycznych założeń parkowych w Europie, w którym zrealizowany został program kompozycyjny krajobrazowego parku angielskiego, należy do najwybitniejszych osiągnięć europejskiej sztuki ogrodowej.

Geopark "Łuk Mużakowa"

Geopark "Łuk Mużakowa" powstał przede wszystkim by chronić wschodnią część pięknie ukształtowanej moreny czołowej, która zachowała się
w całości stanowiąc unikat na skalę światową. Morena w kształcie łuku, którego ramiona otwarte są
w kierunku północnym rozciąga się na granicy Polski i Niemiec; jej długość to 40 km., odległość między ramionami: 20 km,  szerokość pasma wzniesień, które ją tworzą: od 3 do 5 km. Niemal przez środek moreny przełamuje się graniczna rzeka - Nysa Łużycka. Opisany twór geologiczny powstał ok. 450 tys. lat temu podczas zlodowacenia skandynawskiego

Please reload

bottom of page